Перевести страницу

Наши статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Хто пише дипломні, магістерські та курсові польською мовою?

Оновлено о серпні 2020 року


Якщо Ви шукали, де можна замовити дипломну роботу, курсову роботу польською мовою (у автора, не у посередника) - Ви знайшли потрібний сайт, оскільки я виконую такі роботиОстанні роки все більше студентів навчається за кордоном. Це стосується і українських студентів, і білоруських студентів, і студентів-росіян, казахів і т.п. Якщо навчання в балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва) ще передбачає можливість навчання російською (там з цим проблем немає), то навчання в такій країні як Польща цього, звичайно, не передбачає (Польща ніколи не була частиною СРСР, і російська там завжди був іноземним, не дивлячись на те, що багато поляків вивчали його в школі до кінця 80-х).


У Польщі освіта зараз одна з кращих в Східній Європі. Воно котирується і в Європі в цілому. Виші там не в приклад російських, українських або казахстанських - набагато більш якісно готують фахівців, не халтурять, що не халява. І це дуже добре. Однак, щоб там вчитися, мову треба знати. Вивчити розмовну польську, якщо володієш російською чи українською, білоруською - без проблеми. Багато подібностей (мови слов'янські), відмінні одне від одного, в цілому близька один до одного граматика (не як китайський вчити, і навіть не як німецький). 


Однак, проблема може стояти гостріше: написання курсових і дипломних польською мовою. Якщо мовою в повній мірі не володієте - я б не став використовувати гугл-перекладач (на український він переводить більш-менш, хоч з помилками, тут же можна нахапати різних ляпів). Крім просто знання мови тут треба знати спеціальні терміни, скорочення та інші важливі речі.


Звичайно, якщо Ви не носій мови, то ніхто не буде Вас лаяти сильно строго за менш суттєві помилки (ніде так не роблять), головне - щоб в цілому було написано грамотно і зрозуміло. Якщо можете так - вважайте, що вже роботу напишете самостійно.


А якщо не можете? Можу допомогти я. Я - автор з 20-річним стажем в цій сфері (написання дипломних, магістерських, курсових робіт з економіки, фінансів, менеджменту, політології, держуправління, міжнародних відносин). Я роблю роботи польською мовою за цими напрямками. Так, мова для мене не рідна, я теж не її носій, але вивчив, писав уже писав цією мовою роботи, і все проходило нормально. Якщо хочете - можете самі подивитися моє портфоліо та і переглянути роботи польською мовою. Я не можу сказати, що все пишу ідеально без помилок, як філолог і фахівець з польської мови (зрозуміло, що це не так). Але то що знаю мову, перекладаю сам і намагаюся писати все грамотно і в тему - це точно. 


Скільки коштує написання роботи польською? З огляду на те, що це додаткові складності (була б російською або українською - було б дешевше), то:

- магістерська коштує близько 360-380 євро виконання плюс 180-190 євро доопрацювання

- бакалаврська коштує близько 340-360 євро виконання плюс 170-180 євро доопрацювання

- курсова коштує від 110-130 євро


ПРО МЕНЕ ДОКЛАДНО:

Всі гарантії - за посиланням www.refcom.info/garantii 

Повна інформація про мене - www.refcom.info/alex 


Зі мною зв'язатися досить легко:

+48-22-390-62-80


VIBER / Telegram 

+372-82-770-879  @AlexBezugly


WhatsApp:

+48-22-390-62-80


ПОШТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE https://vk.com/bezuglyj


Skype - bezuglyЯ ще раз хочу уточнити, що сам роблю роботи польською мовою, в основному, з економічних дисциплін. Предмети, за якими я роблю роботи польською (і магістерські, і бакалаврські):

менеджмент;

маркетинг;

сервіс і туризм (готельна справа, ресторани, туристичний бізнес);

логістика;

економіка і фінанси підприємства;

державне регулювання.


Типи робіт:  praca licencjacka ,  praca magisterska , praca kursowa , praca semesrtralna


Приклади виконаних робіт :

1)  Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 рік);

2)  Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie  (2018 рік);

3)  Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"   (2019 рік)


Але не роблю я роботи польською по праву, занадто складні теми з економіки (не тому що не можу - просто з мовою можуть бути проблеми, зі знанням термінів), не роблю також психологію, педагогіку, медицину, програмування і інше то, в чому сам не розбираюся. 


Однак, я можу порекомендувати звернутися Вам на біржі авторів, щоб замовити роботу безпосередньо без посередників у автора як на польському, так і на англійській мові, для цього просто перейдіть за цим посиланням і виберіть самі, де знайти авторів. Або я можу порадити їх сам, якщо знаю.


Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврськіх робіт и магістерськіх дисертацій на замовлення польською мовою.

Кто пишет дипломные, магистерские и курсовые на польском языке?

Статья обновлена в феврале 2021 г.


Последние годы все больше студентов учится за рубежом. Это касается и украинских студентов, и белорусских студентов, и студентов-россиян, казахстанцев и т.п. Если учеба в балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва) еще предполагает возможность обучения на русском (там с этим проблем нет), то учеба в такой стране как Польша этого, конечно, не предполагает (Польша никогда не была частью СССР, и русский там всегда был иностранным, несмотря на то, что многие поляки изучали его в школе до конца 80-х).


В Польше образование сейчас одно из лучших в Восточной Европе. Оно котируется и в Европе в целом. Вузы там не в пример российских, украинских или казахстанских - гораздо более качественно готовят специалистов, не халтурят, не халявят. И это очень хорошо. Польские институты и университеты, с которыми я работал:


 • Варшавский университет (UW)
 • Ягеллонский университет в Кракове (UJ)
 • Экономический университет в Кракове (UEK)
 • Вроцлавский университет (UW)
 • Экономический университет во Вроцлаве (UE)
 • Гданьский Университет (UG)
 • Университет Экономики (WSG) г.Быдгощ
 • Высшая Школа Экономики и Инноваций (WSEI) г.Люблин
 • Краковская Академия им. А.Ф. Моджевского (КА) г.Краков
 • Высшая Школа Администрации и Бизнеса (WSAIB) г.Гдыня
 • Университет Лазарского (ULz) г.Варшава
 • Международная Высшая Школа Логистики и Транспорта (MWSLiT) г.Вроцлав
 • Академия им. Леона Козьминского (ALK) г.Варшава
 • Высшая Школа Предпринимательства и Администрации (WSPA) г.Люблин
 • Collegium Da Vinci (CDV) г.Познань
 • Академия Финансов Vistula (AF) г.Варшава
 • Высшая Школа Экологии и Управления (WSEIZ), г.Варшава
 • Главная Школа Торговли (SGH), г. Варшава
 • Академия Общественных Наук (SAN), г.Варшава
 • Высшая банковская школа в Гданьске (WSB)
 • и многие другие (ссылки на методички некоторых есть на этой странице)


Однако, чтобы там учиться, язык надо знать. Выучить разговорный польский, если владеешь русским или украинским, белорусским - без проблемы. Много сходств (языки славянские), похожих слов, в целом близкая друг к другу грамматика (не как китайский учить, и даже не как немецкий). 


Однако, проблема может стоять острее: написание курсовых и дипломных на польском языке. Если языком в полной мере не владеете - я бы не стал использовать гугл-переводчик (на украинский он переводит более-менее, хоть с ошибками, тут же можно нахватать разных ляпов). Помимо просто знания языка здесь надо знать специальные термины, сокращения и прочие важные вещи.


Конечно, если Вы не носитель языка, то никто не будет Вас ругать сильно строго за не столь существенные ошибки (нигде так не делают), главное - чтобы в целом было написано грамотно и понятно. Если можете так - считайте, что уже работу напишете самостоятельно.


А если не можете? Могу помочь я. Я - автор с 20-летним стажем в этой сфере (написание дипломных, магистерских, курсовых работ по экономике, финансам, менеджменту, политологии, госуправлению, международным отношениям). Я делаю работы на польском языке по этим направлениям. Да, язык для меня не родной, я тоже не его носитель, но выучил, писал уже на нем работы, и всё проходило нормально. Если хотите - можете сами посмотреть моё портфолио и увидель работу на польском. Я не могу сказать, что всё пишу идеально без ошибок, как филолог и специалист по польскому языку (понятно, что это не так). Но то что знаю язык, перевожу сам и стараюсь писать всё грамотно и в тему - это точно. 


Сколько стоит написание работы на польском языке? Учиытвая то, что это дополнительные сложности (была бы на русском или украинском - было бы дешевле), то:


 • магистерская (praca magisterska) стоит около 360 евро выполнение плюс в пределах 180-190 евро доработка (если будет)
 • бакалаврская (praca licencjacka) стоит около 320-340 евро выполнение плюс в пределах 160-170 евро доработка (если будет)
 • курсовая (praca kursowapraca semesrtralna) стоит от 110-130 евро

Почему такие цены? Потому что писать работу на польском языке несколько сложнее, чем на русском или украинском, и это действительно так. Поэтому выше цена. Если Вам предлагают написание таких работ дёшево - Вас, скорее всего, обманут, либо сделают работу непрофессионально, некачественно, с "гугл-переводчиком".


ОБО МНЕ ПОДРОБНО:

Полная информация обо мне - www.refcom.info/alex 


Со мной связаться достаточно легко:

+48-22-390-62-80 (из Польши)

+375-259-44-97-51 (из Беларуси)

+380-91-481-96-23 (из Украины)


VIBER и TELEGRAM писать и звонить

+372-82-770-879 

+375-259-44-97-51

@AlexBezugly


WhatsApp писать и звонить:

+371-28-159-919 

+375-25-944-97-51

+48-22-390-62-80


ПОЧТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE

https://vk.com/bezuglyj
Я еще раз хочу уточнить, что сам делаю работы на польском, в основном, по экономическому направлению. Предметы, по которым я делаю работы на польском языке (и магистерские, и бакалаврские):

 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • сервис и туризм (гостиничное дело, рестораны, туристический бизнес);
 • логистика;
 • экономика и финансы предприятия;
 • государственное регулирование.

В этих предметах я разбираюсь хорошо, и именно по ним берусь делать работы. Я не берусь "за все предметы", потому что не специалист "во всём".


Типы работ: praca licencjackapraca magisterska, praca kursowa, praca semesrtralna


Примеры выполненных работ:


1) Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 год);

2) Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie (2018 год);

3) Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"  (2019 год)

4) Zarządzanie (menedżment) w sporcie (2020 год)


ГАРАНТИИ ПО ДИПЛОМНЫМ И КУРСОВЫМ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ:


 1. я выполняю работу по частям: сначала бесплатно составляю и высылаю Вам план, потом Вы его согласовываете с куратором (преподавателем), и согласованный или изменённый план высылаете мне;
 2. после согласования оплачиваете часть (половину стоимости первой главы или за всю первую главу) и я ее делаю и отправляю Вам.
 3. я гарантирую, что работа пройдёт антиплагиат, поскольку сразу пишу уникальные тексты (именно поэтому цена не маленькая).
 4. доработка дипломной платная, но платить надо только один раз (например, дипломная стоит 360 евро, в том числе, 120 евро за главу, доработка за главу будет стоить дополнительно 60 евро; но если доработки нет (в большинстве случаев их и не просят - к иностранным студентам относятся лояльно) - за доработку доплачивать не надо. По курсовым обычно доплаты за доработки нет (только по очень сложным темам).
 5. доклад и презентация к защите, дополнительные документы - не входят в стоимость и заказываются отдельно (обычно это 35-40 евро).
 6. я не гарантирую, что напишу Вам работу идеально с точки зрения языка - польский для меня не родной, но поскольку живу тут с 2015 года - за это время нормально его выучил, и примеры выполненных работ  привёл выше (уж если что-то надо по грамматике немного поправить - это Вы можете сделать и сами). Т.е. это не технический перевод, я пишу сам, пишу сразу на польском. Да и отношение к иностранным студентам лояльное, и обычно до грамматики и фразеологии сильно не "докапываются", у меня на практике такого не было.


ОПЛАТА - по частям авансом (по главам, либо даже по половине главы, чтобы исключить риск для Вас). Оплата возможна на PayPal, на текущий счет в банке (банк в стране Евросоюза), или с любой карты через сайт (способы здесь), оплата в евро (в злотых через PayPal тоже можно). 


Я НЕ делаю работы на польском по праву, слишком сложные темы по экономике (не потому что не могу - просто с языком могут быть проблемы со знанием терминов), не делаю также психологию, педагогику, медицину, программирование и прочее то, в чём сам не разбираюсь. Однако, я могу порекомендовать обратиться Вам на биржи авторов, чтобы заказать работу напрямую без посредников у автора как на польском, так и на английском языке, для этого просто перейдите по этой ссылке и выберите сами, где найти авторов. Либо я могу посоветовать их сам, если знаю.Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврських робіт і магістерських дисертацій на замовлення польською мовою.
Wykonywanie prac licencjackich, magisterskich na zamówienie

Artykuł zaktualizowany we wrześniu 2020 r


W ostatnich latach coraz więcej studentów studiuje za granicą. Dotyczy to również studentów ukraińskich, białoruskich, rosyjskich, kazachstańskich itp. Jeśli studiowanie w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) nadal implikuje możliwość studiowania w języku rosyjskim (nie ma z tym problemów), to oczywiście studiowanie w kraju takim jak Polska nie oznacza tego (Polska nigdy nie była częścią ZSRR, a język rosyjski zawsze był obcokrajowiec, mimo że wielu Polaków uczyło się go w szkole do końca lat 80.).


W Polsce edukacja jest obecnie jedną z najlepszych w Europie Wschodniej. Jest cytowany w całej Europie. Uczelnie tam są inne niż rosyjskie, ukraińskie czy kazachskie - dużo lepiej szkolą specjalistów, nie oszukują, nie dają gratisy. I to jest bardzo dobre. Jednak żeby tam uczyć się trzeba znać język. Nauka mówionego języka polskiego, jeśli mówisz po rosyjsku lub ukraińsku, białorusku - nie ma problemu. Podobieństw jest wiele (języki słowiańskie), podobne wyrazy, w ogóle gramatyka jest sobie bliska (nie jak uczyć się chińskiego, a nawet nie jak niemieckiego).


Problem może być jednak bardziej dotkliwy: pisanie prac semestralnych i dyplomowych w języku polskim. Jeśli nie znasz w pełni języka, nie użyłbym tłumacza Google (tłumaczenie może być z błędami). Oprócz znajomości języka, tutaj osoba musi znać specjalne terminy, skróty i inne ważne rzeczy.


Oczywiście, jeśli nie jesteś native speakerem, nikt nie będzie cię surowo skarcił za niezbyt znaczące błędy (nigdzie tego nie robią), najważniejsze jest to, że ogólnie powinno być napisane poprawnie i wyraźnie. Jeśli możesz, pomyśl, że już sam napiszesz pracę.


A jeśli nie możesz? Mogę pomóc. Jestem autorem z 20-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie (pisanie dyplomów, prac magisterskich, semestralnych z ekonomii, finansów, zarządzania, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych). Pracuję w języku polskim w tych dziedzinach. Tak, język nie jest moim językiem ojczystym, ja też nie jestem native speakerem, ale się go nauczyłem, pisałem w nim prace i wszystko poszło dobrze. Jeśli chcesz, możesz sam obejrzeć moje portfolio i zobaczyć pracę po polsku. Nie mogę powiedzieć, że wszystko piszę perfekcyjnie bez błędów, jako filolog i znawca języka polskiego (widać, że tak nie jest). Ale to, że znam język, tłumaczę się i staram się wszystko napisać poprawnie iw temacie - to na pewno.


Ile kosztuje napisanie pracy po polsku? Biorąc pod uwagę, że są to dodatkowe utrudnienia (byłoby po rosyjsku lub ukraińsku - byłoby taniej), to:


- praca magisterska kosztuje około 360-400 euro za realizację plus 180-200 euro za weryfikację

praca licencjacka kosztuje około 340-360 euro za wdrożenie plus 170-180 euro za rewizję

- praca kursowa, semestralna kosztuje około 110-130 euro

- esej kosztuje około 15-20 euro


Prace będą natychmiast oryginalne, przejdą kontrolę pod kątem unikalności (dla Antiplagiat)


Jeszcze raz chcę wyjaśnić, że sam piszę prace dla studentów po polsku, głównie o tematyce ekonomicznej. Przedmioty, z których pracuję w języku polskim (zarówno magisterskie, jak i licencjackie):


- zarządzanie przedsiębiorstwem;

- marketing;

- turystyka (hotelarstwo, restauracje, biznes turystyczny);

- logistyka;

- ekonomika i finanse biznesu;

- regulacje rządowe;

makroekonomia.


Przykłady wykonanych prac:

1) Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 r);

2) Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie (2018 r);

3) Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"  (2019 r)

4) Zarządzanie (menedżment) w sporcie (2020 r)


GWARANCJE, KTÓRE UDZIELAM KLIENTOWI:


1) Pracę wykonuję w częściach: najpierw opracowuję i przesyłam plan za darmo, następnie uzgadniasz z kuratorem (nauczycielem) i przesyłam uzgodniony lub zmodyfikowany plan do mnie;

2) po uzgodnieniu płacisz część (połowę kosztu pierwszego rozdziału lub całego pierwszego rozdziału), a ja to robię i wysyłam do Ciebie.

3) gwarantuję, że praca przejdzie przez antyplagiat, ponieważ od razu piszę niepowtarzalne teksty (dlatego cena nie jest mała).

4) korekta pracy jest płatna, ale trzeba zapłacić tylko raz (np. praca kosztuje 300 euro, w tym 100 euro za rozdział, korekta za rozdział będzie kosztować dodatkowe 50 euro; ale jeśli nie ma korekty (w większości przypadków nie są proszeni - są lojalni wobec studentów zagranicznych) - nie trzeba dopłacać za korektę.

5) raport i prezentacja do obrony pracy, dodatkowe dokumenty nie są wliczone w cenę i należy je zamówić osobno.

6) nie gwarantuję, że będę pisać perfekcyjnie pod względem językowym - polski nie jest moim językiem ojczystym, ale skoro mieszkam tu od 2015 roku, to w tym czasie normalnie się go nauczyłem i podałem przykłady wykonanej pracy powyżej (jeśli coś jest potrzebne trochę popraw gramatykę - możesz to zrobić sam). Tak, a stosunek do studentów zagranicznych jest lojalny i zazwyczaj nie dochodzą oni do sedna gramatyki i frazeologii, nie miałem tego w praktyce.


Moje kontakty:


Alex Bezugly, autor prac

Telefony

+48 (22) 209-54-01 (Polska)

+380 (94) 710-03-13 (Ukraina)


VIBER / Telegram

+372-82-770-879 

+375-25-944-97-51


WhatsApp:

+371-66-104-787 

+380-94-710-03-13

+375-25-944-97-51

https://wa.me/380947100313


E-mail alex@refcom.info 

WKONTAKTE

https://vk.com/bezuglyj
Artykuł w języku rosyjskim

Конструктор сайтов
Nethouse