Тэг: praca licencjacka

Хто пише дипломні, магістерські та курсові польською мовою?

Оновлено у вересні 2021


Якщо Ви шукали, де можна замовити дипломну роботу, курсову роботу польською мовою (у автора, не у посередника) - Ви знайшли потрібний сайт, оскільки я виконую такі роботиОстанні роки все більше студентів навчається за кордоном. Це стосується і українських студентів, і білоруських студентів, і студентів-росіян, казахів і т.п. Якщо навчання в балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва) ще передбачає можливість навчання російською (там з цим проблем немає), то навчання в такій країні як Польща цього, звичайно, не передбачає (Польща ніколи не була частиною СРСР, і російська там завжди був іноземним, не дивлячись на те, що багато поляків вивчали його в школі до кінця 80-х).


У Польщі освіта зараз одна з кращих в Східній Європі. Воно котирується і в Європі в цілому. Виші там не в приклад російських, українських або казахстанських - набагато більш якісно готують фахівців, не халтурять, що не халява. І це дуже добре. Однак, щоб там вчитися, мову треба знати. Вивчити розмовну польську, якщо володієш російською чи українською, білоруською - без проблеми. Багато подібностей (мови слов'янські), відмінні одне від одного, в цілому близька один до одного граматика (не як китайський вчити, і навіть не як німецький). 


Однак, проблема може стояти гостріше: написання курсових і дипломних польською мовою. Якщо мовою в повній мірі не володієте - я б не став використовувати гугл-перекладач (на український він переводить більш-менш, хоч з помилками, тут же можна нахапати різних ляпів). Крім просто знання мови тут треба знати спеціальні терміни, скорочення та інші важливі речі.


Звичайно, якщо Ви не носій мови, то ніхто не буде Вас лаяти сильно строго за менш суттєві помилки (ніде так не роблять), головне - щоб в цілому було написано грамотно і зрозуміло. Якщо можете так - вважайте, що вже роботу напишете самостійно.


А якщо не можете? Можу допомогти я. Я - автор з 20-річним стажем в цій сфері (написання дипломних, магістерських, курсових робіт з економіки, фінансів, менеджменту, політології, держуправління, міжнародних відносин). Я роблю роботи польською мовою за цими напрямками. Так, мова для мене не рідна, я теж не її носій, але вивчив, писав уже писав цією мовою роботи, і все проходило нормально. Якщо хочете - можете самі подивитися моє портфоліо та і переглянути роботи польською мовою. Я не можу сказати, що все пишу ідеально без помилок, як філолог і фахівець з польської мови (зрозуміло, що це не так). Але то що знаю мову, перекладаю сам і намагаюся писати все грамотно і в тему - це точно. 


Скільки коштує написання роботи польською? З огляду на те, що це додаткові складності (була б російською або українською - було б дешевше), то:

- магістерська коштує близько 360-380 євро виконання плюс 180-190 євро доопрацювання

- бакалаврська коштує близько 340-360 євро виконання плюс 170-180 євро доопрацювання

- курсова коштує від 110-130 євро


ПРО МЕНЕ ДОКЛАДНО:

www.refcom.info/alex 


Мої телефони:

+48-22-390-62-80 

+380-91-481-96-23 


VIBER и TELEGRAM 

+372-82-770-879 

@AlexBezugly


WhatsApp:

+371-28-159-919 

+375-25-944-97-51ПОШТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE

https://vk.com/bezuglyj
Я ще раз хочу уточнити, що сам роблю роботи польською мовою, в основному, з економічних дисциплін. Предмети, за якими я роблю роботи польською (і магістерські, і бакалаврські):

менеджмент;

маркетинг;

сервіс і туризм (готельна справа, ресторани, туристичний бізнес);

логістика;

економіка і фінанси підприємства;

державне регулювання;

- теорія держави і права;
- політологія;
- міжнародні відносини;


Типи робіт:  praca licencjacka ,  praca magisterska , praca kursowa , praca semesrtralna


Приклади виконаних робіт :

1)  Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 рік);

2)  Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie  (2018 рік);

3)  Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"   (2019 рік)

Інші приклади є на цій сторінці


Але не роблю я роботи польською по праву, занадто складні теми з економіки (не тому що не можу - просто з мовою можуть бути проблеми, зі знанням термінів), не роблю також психологію, педагогіку, медицину, програмування і інше то, в чому сам не розбираюся. 


Однак, я можу порекомендувати звернутися Вам на біржі авторів, щоб замовити роботу безпосередньо без посередників у автора як на польському, так і на англійській мові, для цього просто перейдіть за цим посиланням і виберіть самі, де знайти авторів. Або я можу порадити їх сам, якщо знаю.


Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврськіх робіт и магістерськіх дисертацій на замовлення польською мовою.

Кто пишет дипломные, магистерские и курсовые на польском языке?

Статья обновлена в феврале 2024 г.


Последние годы все больше студентов учится за рубежом. Это касается и украинских студентов, и белорусских студентов, и студентов-россиян, казахстанцев и т.п. Если учеба в балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва) еще предполагает возможность обучения на русском (там с этим проблем нет), то учеба в такой стране как Польша этого, конечно, не предполагает (Польша никогда не была частью СССР, и русский там всегда был иностранным, несмотря на то, что многие поляки изучали его в школе до конца 80-х).


В Польше образование сейчас одно из лучших в Восточной Европе. Оно котируется и в Европе в целом. Вузы там не в пример российских, украинских или казахстанских - гораздо более качественно готовят специалистов, не халтурят, не халявят. И это очень хорошо. Польские институты и университеты, с которыми я работал:


 • Варшавский университет (UW)
 • Ягеллонский университет в Кракове (UJ)
 • Экономический университет в Кракове (UEK)
 • Вроцлавский университет (UW)
 • Экономический университет во Вроцлаве (UE)
 • Гданьский Университет (UG)
 • Университет Экономики (WSG) г.Быдгощ
 • Высшая Школа Экономики и Инноваций (WSEI) г.Люблин
 • Краковская Академия им. А.Ф. Моджевского (КА) г.Краков
 • Высшая Школа Администрации и Бизнеса (WSAIB) г.Гдыня
 • Университет Лазарского (ULz) г.Варшава
 • Международная Высшая Школа Логистики и Транспорта (MWSLiT) г.Вроцлав
 • Академия им. Леона Козьминского (ALK) г.Варшава
 • Высшая Школа Предпринимательства и Администрации (WSPA) г.Люблин
 • Collegium Da Vinci (CDV) г.Познань
 • Академия Финансов Vistula (AF) г.Варшава
 • Высшая Школа Экологии и Управления (WSEIZ), г.Варшава
 • Главная Школа Торговли (SGH), г. Варшава
 • Академия Общественных Наук (SAN), г.Варшава
 • Высшая банковская школа в Гданьске (WSB)
 • и многие другие (ссылки на методички некоторых есть на этой странице)


Однако, чтобы там учиться, язык надо знать. Выучить разговорный польский, если владеешь русским или украинским, белорусским - без проблемы. Много сходств (языки славянские), похожих слов, в целом близкая друг к другу грамматика (не как китайский учить, и даже не как немецкий). 


Однако, проблема может стоять острее: написание курсовых и дипломных на польском языке. Если языком в полной мере не владеете - я бы не стал использовать гугл-переводчик (на украинский он переводит более-менее, хоть с ошибками, тут же можно нахватать разных ляпов). Помимо просто знания языка здесь надо знать специальные термины, сокращения и прочие важные вещи.


Конечно, если Вы не носитель языка, то никто не будет Вас ругать сильно строго за не столь существенные ошибки (нигде так не делают), главное - чтобы в целом было написано грамотно и понятно. Если можете так - считайте, что уже работу напишете самостоятельно.


А если не можете? Могу помочь я. Я - автор с 20-летним стажем в этой сфере (написание дипломных, магистерских, курсовых работ по экономике, финансам, менеджменту, политологии, госуправлению, международным отношениям). Я делаю работы на польском языке по этим направлениям. Да, язык для меня не родной, я тоже не его носитель, но выучил, писал уже на нем работы, и всё проходило нормально. Если хотите - можете сами посмотреть моё портфолио и увидель работу на польском. Я не могу сказать, что всё пишу идеально без ошибок, как филолог и специалист по польскому языку (понятно, что это не так). Но то что знаю язык, перевожу сам и стараюсь писать всё грамотно и в тему - это точно. 


Сколько стоит написание работы на польском языке? Учиытвая то, что это дополнительные сложности (была бы на русском или украинском - было бы дешевле), то:


 • магистерская (praca magisterska) стоит около 450-550 евро выполнение плюс в пределах 250-300 евро доработка (если будет)
 • бакалаврская (praca licencjacka) стоит около 400-450 евро выполнение плюс в пределах 200 евро доработка (если будет)
 • курсовая (praca kursowapraca semesrtralna) стоит от 150-180 евро

Почему такие цены? Потому что писать работу на польском языке несколько сложнее, чем на русском или украинском, и это действительно так. Поэтому выше цена. Если Вам предлагают написание таких работ дёшево - Вас, скорее всего, обманут, либо сделают работу непрофессионально, некачественно, с "гугл-переводчиком".


ОБО МНЕ ПОДРОБНО:

Полная информация обо мне - www.refcom.info/alex 


Со мной связаться достаточно легко:

+48-22-390-62-80 

+375-259-44-97-51 


VIBER и TELEGRAM писать и звонить

+372-82-770-879 

@AlexBezugly

WhatsApp писать и звонить:

+371-28-159-919 


ПОЧТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE  https://vk.com/bezuglyj

 

Я еще раз хочу уточнить, что сам делаю работы на польском, в основном, по экономическому направлению. Предметы, по которым я делаю работы на польском языке (и магистерские, и бакалаврские):

 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • сервис и туризм (гостиничное дело, рестораны, туристический бизнес);
 • логистика;
 • экономика и финансы предприятия;
 • государственное регулирование;
 • теория государства и права;
 • политология;
 • международные отношения.

В этих предметах я разбираюсь хорошо, и именно по ним берусь делать работы. Я не берусь "за все предметы", потому что не специалист "во всём".


Типы работ: praca licencjackapraca magisterska, praca kursowa, praca semesrtralna


Примеры выполненных работ:


 1. Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 год);
 2. Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie (2018 год);
 3. Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"  (2019 год)
 4. Zarządzanie (menedżment) w sporcie (2020 год)
 5. Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w przedsiebiorstwie, (2021 год)
 6. Wizerunek firmy (2023 год) ГАРАНТИИ ПО ДИПЛОМНЫМ И КУРСОВЫМ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ:


 1. я выполняю работу по частям: сначала бесплатно составляю и высылаю Вам план, потом Вы его согласовываете с куратором (преподавателем), и согласованный или изменённый план высылаете мне;
 2. после согласования оплачиваете часть (половину стоимости первой главы или за всю первую главу) и я ее делаю и отправляю Вам.
 3. я гарантирую, что работа пройдёт антиплагиат, поскольку сразу пишу уникальные тексты (именно поэтому цена не маленькая).
 4. доработка дипломной платная, но платить надо только один раз; но если доработки нет (в большинстве случаев их и не просят - к иностранным студентам относятся лояльно) - за доработку доплачивать не надо. По курсовым обычно доплаты за доработки нет (только по очень сложным темам).
 5. доклад и презентация к защите, дополнительные документы - не входят в стоимость и заказываются отдельно (обычно это 50 евро).
 6. я не гарантирую, что напишу Вам работу идеально с точки зрения языка - польский для меня не родной, но поскольку живу тут с 2015 года - за это время нормально его выучил, и примеры выполненных работ  привёл выше (уж если что-то надо по грамматике немного поправить - это Вы можете сделать и сами). Т.е. это не технический перевод, я пишу сам, пишу сразу на польском. Да и отношение к иностранным студентам лояльное, и обычно до грамматики и фразеологии сильно не "докапываются", у меня на практике такого не было.


ОПЛАТА - по частям авансом (по главам, либо даже по половине главы, чтобы исключить риск для Вас). Оплата возможна на текущий счет в банке, или с любой карты Visa  / Mastercard через сайт (способы здесь), оплата в евро (в злотых через PayPal тоже можно). 


Я НЕ делаю работы на польском по праву, слишком сложные темы по экономике (не потому что не могу - просто с языком могут быть проблемы со знанием терминов), не делаю также психологию, педагогику, медицину, программирование и прочее то, в чём сам не разбираюсь. Однако, я могу порекомендовать обратиться Вам на биржи авторов, чтобы заказать работу напрямую без посредников у автора как на польском, так и на английском языке, для этого просто перейдите по этой ссылке и выберите сами, где найти авторов. Либо я могу посоветовать их сам, если знаю.Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврських робіт і магістерських дисертацій на замовлення польською.
Twórcy magistrów. Jak powstają prace dyplomowe na zamówienie

Anna Szulc  (c)

NewsWeek Polska   

http://polska.newsweek.pl/praca-magisterska-cena-pisanie-prac-na-zamowienie-newsweek-pl,artykuly,343997,1.html 


Profesjonaliście wystarczy jedna wizyta w bibliotece, cztery książki i internet. O terroryzmie, roli sportu w życiu młodzieży albo o podatkach napisze w tydzień. Najwięcej prac magisterskich na zamówienie powstaje w wakacje.


Karol, 27-letni doktorant z UJ, pasjonat wojen napoleońskich, zgłębia współczesne stosunki polsko-litewskie i wątki erotyczne w prozie wiejskiej. Siedzi pod Tarnowem w domku na działce. Roboty ma mnóstwo, bo wakacje to najbardziej lukratywny sezon, wielu studentów broni się we wrześniu i w październiku. Nawet się zmartwił, gdy w trakcie zbierania materiałów dowiedział się, że Polaków na Litwie znacząco ubywa. – Zasadniczo jednak mam do swojej dodatkowej profesji stosunek obojętny – zapewnia. Klientów uważa za matołów. Gdyby nie to, że z 1200 zł stypendium doktoranckiego trudno wyżyć, a za pracę, w zależności od tematu, może dostać od 1,5 nawet do 3,2 tys. złotych, w życiu by „tym debilom” nie pomagał.


Każdy grosz się przyda

Jakub z Warszawy, prawnik z własną kancelarią, ale na razie na rozbiegu, więc każdy grosz się przyda. Zaczął zaraz po studiach. Koleżanka miała problemy z licencjatem. Pomógł. Ostatnio siedział w Al-Kaidzie, podatkach i samorządzie terytorialnym. Samorząd był nudny, więc większość materiału ściągnął z sieci, co nie jest w jego stylu.

– Zdziwiłem się, że facet dostał czwórkę na obronie. Promotor raczej nie przeczytał tych wypocin. Takie czasy – zauważa.

Klient od Al-Kaidy obronił pracę na celujący. Tym razem Jakub się postarał.


Zupełnie niepotrzebnie, znawca arabskiego terroryzmu z tytułem magistra kariery naukowej nie zrobi, podpina kable do dekoderów za 1800 na rękę. Dlaczego wydał aż 3 tysiące złotych na pracę magisterską? Bo mamie zależało, by syn miał tytuł.


– To był typowy klient: zaoczny, z prywatnej uczelni, umysłowo na poziomie rozwielitki – dodaje Jakub.

Najczęstszymi klientami Karola też są zaoczni: prezesi lub wiceprezesi średnich firm (sprawa prestiżowa), matki małych dzieci (brak czasu), pracownicy korporacji (brak motywacji) oraz wyrobnicy z infolinii. – Dzisiaj wszyscy chcą mieć tytuły, chcą być magistrami – wzdycha prof. Mariusz Jędrzejko, socjolog i dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. – Efekt? Z moich badań sprzed dwóch lat wynika, że nawet co piąta praca licencjacka i magisterska broniona na uczelniach prywatnych to taka, której student nie napisał, tylko kupił.


Sondaże CBOS pokazują, że może to być już co czwarta praca z ok. 200 tys. bronionych co roku w Polsce. Oszustwa są bezkarne, bo procesy w tych sprawach to wyjątki.

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że Adam S., który dzięki internaucie obronił licencjat o roli policji i strażaków na wsi, poświadczył nieprawdę, jak też przywłaszczył sobie cudze prawa autorskie (nie miało znaczenia, że kupił pracę od autora za jego zgodą). Sprawę do prokuratury przeciw Adamowi S. oddał jego promotor. Co bardzo dziwi Jakuba i Karola, bo z ich doświadczenia wynika, że 90. proc. promotorów w ogóle nie interesuje się seminarzystami.


Adwokat od ośmiornicy


– No, nie wszyscy – oponuje profesor Jerzy Młynarczyk, prawnik i rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. – W tym roku na 11 seminarzystów na Wydziale Prawa nie dopuściłem do obrony sześciu.

Powód? Smutne odkrycie, że prace studentów powstały poprzez przeklejenie całych fragmentów z innych opracowań albo że wyraźnie odstają od poziomu ich wiedzy.Dlaczego gardzimy studiami?

– Też znam przypadek, że promotor zaczął mieć wątpliwości co do uczciwości swojego seminarzysty. Jeden – dodaje Piotr Müller, student prawa na UW i przewodniczący Parlamentu Studentów RP, który przez pewien czas pracował w studenckiej komisji dyscyplinarnej. W tym przypadku student, prezes jakiejś spółdzielni, sam się wkopał: e-mail ze wskazówkami dotyczącymi pisania pracy zamiast do jej autora, wysłał przez przypadek do promotora. Choć komisja dyscyplinarna poparła wydalenie studenta z uczelni, sprawa ciągnęła się miesiącami. Student odwołał się od decyzji, wynajął prawniczkę, która broniła go, argumentując, że korzystał jedynie ze wsparcia doświadczonego kolegi.

– To była pani adwokat specjalizująca się w obronie tak zwanej łódzkiej ośmiornicy – wspomina Müller.


Inne sprawy? Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim oskarżyła 15 licencjatów i magistrów o to, że przywłaszczyli sobie prace dyplomowe cudzego autorstwa. W maju i czerwcu prokuratorzy postawili zarzuty kilkunastu funkcjonariuszom z województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, którzy mieli kupować prace licencjackie i magisterskie, a potem bronić je na kilku śląskich uczelniach.

– Policjantowi też napisałem, z pedagogiki – chwali się Karol. Było tak: mundurowy w średnim wieku z Małopolski miał dostać awans i podwyżkę, gdy przyniesie na komendę dyplom magistra. Jakoś prześlizgnął się przez studia, ale praca dyplomowa przerosła jego możliwości. Do doktoranta przyszedł z polecenia.

Karol wspomina: – Kompletnie nie wiedział, o czym pisać.

Mówił, że najchętniej o zdradzie, bo właśnie żona go w trąbę zrobiła, ale chyba na pedagogice taki temat nie przejdzie. A dałoby się o piłce nożnej?

Dałoby. Karol zaproponował trzy tematy: 1. Futbol jako forma terapii dla młodzieży; 2. Sport jako forma terapii dla młodzieży; 3. Zajęcia pozalekcyjne, w tym sportowe, jako forma terapii dla młodzieży.

– Uwielbiam takie prace – przyznaje Karol. – Jedna wizyta w bibliotece, cztery książki, resztę znajduję w sieci. Butelka dobrego wina i jedziemy do kropki.


Branża nie jest łatwa

Jakub też potrafi skrobnąć pracę w tydzień, tyle że za dopłatą. Ale w przeciwieństwie do Karola pozostawia klientom pole do wykazania się inwencją. – Oddaję im lwią część gotowca, licząc jednak, że na przykład samodzielnie ułożą spis treści – wyjaśnia.

Za to Elżbieta z Warszawy podchodzi do sprawy inaczej – trzy miesiące to dla niej minimum na napisanie pracy. To stara szkoła: emerytka, kiedyś pracowała jako nauczycielka w szkołach policealnych.

Wykształcenie ma imponujące: tytuły magistra polonistyki i filozofii, studia podyplomowe z religioznawstwa oraz doktorat z socjologii religii. Zapewnia, że jej usługi są wyjątkowe, prace magisterskie pisze solidnie, żadne plagiaty. Korzysta ze wsparcia męża i bogatej literatury. Zdarza się jej odmawiać. Nie napisze o gospodarowaniu odpadami na przykładzie miasta X, nie podejmie się oceny przedmuchów do skrzyni korbowej, bo się na tym nie zna.


Wie, że są tacy, co się nie znają, ale napiszą. To ci, co nie mają kręgosłupa moralnego.

– Branża nie jest łatwa – zauważa Elżbieta. Przyznaje, że oszustwa są na każdym kroku, bywają tacy, co wciskają ludziom pracę, w której trzy czwarte zerżnęli z internetu. Zdarza się, że klient płaci z góry i dostaje figę z makiem. Są tacy, którzy na oddanie pracy umawiają się w parku! Elżbieta przyjmuje zawsze w domu. Mąż siedzi u jej boku i razem oceniają, czy klient się nadaje do współpracy. – Odmawiam roszczeniowym, takim, którzy traktują mnie jak sklep z pracami magisterskimi – tłumaczy. Nie pisze też osobom, które podejrzewa, że nie są wydolne intelektualnie. Tacy często wpadają na obronie, a nuż ktoś coś sypnie?


Elżbieta to niejedyny pisarz prac z tytułem naukowym, w sieci jest wiele ofert wysoce wykształconych autorów. Chwalą się nimi zwłaszcza firmy specjalizujące się w pisaniu i sprzedawaniu prac (oficjalnie „wzorów prac”, choć wiadomo, że nie zmienia się w nich nawet przecinka).

Wiele oferuje merytoryczne wsparcie redaktorów z tytułami naukowymi, prawników, inżynierów, ekonomistów, lekarzy.


– Znajdziemy u nich oferty dla każdego kierunku studiów. Najwięcej z nauk ekonomicznych i społecznych – zapewnia Beata Bielska, socjolożka z UMK w Toruniu, autorka książki „Magisterkę kupię. Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości”, która ukaże się pod koniec tego roku. Z analiz Bielskiej wynika, że w Polsce działa już kilkaset stron internetowych oferujących sprzedaż prac dyplomowych.

Także w sieci natkniemy się na ofertę emerytowanego profesora nauk humanistycznych o imieniu Edmund. Zapewnia, że udziela pełnej pomocy w napisaniu pracy magisterskiej i doktorskiej.

„Z uwagi na wieloletnie doświadczenie oraz ogromny zasób literatury w domu usługi są świadczone w miarę szybko” – zapewnia w internecie prof. Edmund. W cenę (niewygórowaną – 16 zł za stronę) wliczone są poprawki i bonus – zapewnia, że zna wady i zalety wielu promotorów na warszawskich uczelniach.


Jakieś dylematy moralne? Żadnych.

„Po 37 latach nienagannej pracy w pełnym wymiarze godzin na Uniwersytecie Warszawskim moja emerytura wynosi niespełna 1900 zł brutto” – wyjaśnia profesor na jednym z serwisów ogłoszeniowych.


W ogóle dylematy nie są specjalnością twórców prac na zamówienie. – Mam mieć moralniaka? – dziwi się Jakub, prawnik z Warszawy. – Niech mają go ci, którzy bronią moich prac i ci, którzy je przyjmują. A przyjmują najczęściej dlatego, że każda obrona to kasa dla szkoły.

Pieniądze to główna motywacja do pracy. Doktorant Karol z UJ dzięki licencjatom i magistrom kupił sobie wymarzone 15-letnie volvo. Ale on ma już renomę, pisze od 10 do 12 prac rocznie, często musi odmawiać. Inni tak dobrze nie mają. Wielu skarży się, że choć prace dyplomowe to ich jedyne źródło dochodu, są miesiące, gdy zleceń brak. Tylko w lecie jest eldorado.

Niestety, chętnych do pisania jest zbyt wielu. Z powodu nadmiernej konkurencji Elżbieta musiała ostatnio obniżyć stawkę, w ubiegłym roku roku brała za kartkę maszynopisu 35 zł, teraz tylko 30.

Jak piorun kulisty

Czy autorzy prac biorą pod uwagę ryzyko wpadki? Karol: – Kolega z prawa twierdzi, że nawet gdybym się przyznał do pisania prac za pieniądze, to sąd miałby problemy ze znalezieniem na mnie paragrafu; w końcu dobrowolnie zrzekam się praw do mojej pracy. Gorzej mają ci, którzy podpisują się pod moją robotą. Ale to już ich sprawa.

Beata Bielska: – To zjawisko na granicy legalności. Jeśli Kowalski chce kupić pracę w jakimś internetowym serwisie, to nie łamie prawa. Wolno mu kupić opracowanie naukowe gdzie zechce. Może Kowalski chce to poczytać, dokształcić się? Dopiero jeśli złoży taką pracę i podpisze ją swoim nazwiskiem, sytuacja się zmienia. Wtedy Kowalskiemu może grozić kara za poświadczenie nieprawdy, w grę wchodzą też przepisy karne mówiące o wyłudzeniu dyplomu od funkcjonariusza publicznego.

– Prawdopodobieństwo, że mnie złapią, jest takie jak to, że trafi we mnie piorun kulisty – twierdzi Jakub. – Kto miałby mnie wsypać? Ten od Al-Kaidy czy ten od samorządów? Po co by to mieli zrobić? Głównie sobie zrobiliby kuku!


Karol bardziej niż tego, że ktoś go wyda, obawia się, że straci całkowicie szacunek do studiów i tytułów naukowych. Przy okazji śledzenia wątków erotycznych w „Chłopach” przypomniało mu się, że noblista Władysław Reymont też miał dyplom.

Czeladnika krawieckiego.

Współpraca Hubert Kuliński


Autor i właściciel tej strony wykonuje również prace licencjackie, magisterskie dla studentów w języku polskim. Wszystkie szczegóły na tej stroniealex@refcom.info 

+48-22-390-62-80, Alex, WhatsApp: +371-28-159-919  +375-25-944-97-51

Pisanie prac licencjackich, magisterskich na zamówienie

Artykuł zaktualizowany w kwietniu 2023 r


W ostatnich latach coraz więcej studentów studiuje za granicą. Dotyczy to również studentów ukraińskich, białoruskich, rosyjskich, kazachstańskich itp. Jeśli studiowanie w krajach bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) nadal implikuje możliwość studiowania w języku rosyjskim (nie ma z tym problemów), to oczywiście studiowanie w kraju takim jak Polska nie oznacza tego (Polska nigdy nie była częścią ZSRR, a język rosyjski zawsze był obcokrajowiec, mimo że wielu Polaków uczyło się go w szkole do końca lat 80.).


W Polsce edukacja jest obecnie jedną z najlepszych w Europie Wschodniej. Jest cytowany w całej Europie. Uczelnie tam są inne niż rosyjskie, ukraińskie czy kazachskie - dużo lepiej szkolą specjalistów, nie oszukują, nie dają gratisy. I to jest bardzo dobre. Jednak żeby tam uczyć się trzeba znać język. Nauka mówionego języka polskiego, jeśli mówisz po rosyjsku lub ukraińsku, białorusku - nie ma problemu. Podobieństw jest wiele (języki słowiańskie), podobne wyrazy, w ogóle gramatyka jest sobie bliska (nie jak uczyć się chińskiego, a nawet nie jak niemieckiego).


Problem może być jednak bardziej dotkliwy: pisanie prac semestralnych i dyplomowych w języku polskim. Jeśli nie znasz w pełni języka, nie użyłbym tłumacza Google (tłumaczenie może być z błędami). Oprócz znajomości języka, tutaj osoba musi znać specjalne terminy, skróty i inne ważne rzeczy.


Oczywiście, jeśli nie jesteś native speakerem, nikt nie będzie cię surowo skarcił za niezbyt znaczące błędy (nigdzie tego nie robią), najważniejsze jest to, że ogólnie powinno być napisane poprawnie i wyraźnie. Jeśli możesz, pomyśl, że już sam napiszesz pracę.


A jeśli nie możesz? Mogę pomóc. Jestem autorem z 20-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie (pisanie dyplomów, prac magisterskich, semestralnych z ekonomii, finansów, zarządzania, politologii, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych). Pracuję w języku polskim w tych dziedzinach. Tak, język nie jest moim językiem ojczystym, ja też nie jestem native speakerem, ale się go nauczyłem, pisałem w nim prace i wszystko poszło dobrze. Jeśli chcesz, możesz sam obejrzeć moje portfolio i zobaczyć pracę po polsku. Nie mogę powiedzieć, że wszystko piszę perfekcyjnie bez błędów, jako filolog i znawca języka polskiego (widać, że tak nie jest). Ale to, że znam język, tłumaczę się i staram się wszystko napisać poprawnie iw temacie - to na pewno.


Ile kosztuje napisanie pracy po polsku? Biorąc pod uwagę, że są to dodatkowe utrudnienia (byłoby po rosyjsku lub ukraińsku - byłoby taniej), to:


 • praca magisterska kosztuje blisko 400-450 euro za realizację plus 190-225 euro za weryfikację
 • praca licencjacka kosztuje blisko 350-400 euro za wdrożenie plus 175-200 euro za rewizję
 • praca kursowa, semestralna kosztuje około 120-150 euro
 • esej kosztuje około 20-25 euro


Prace będą natychmiast oryginalne, przejdą kontrolę pod kątem unikalności (dla Antiplagiat)


Jeszcze raz chcę wyjaśnić, że sam piszę prace dla studentów po polsku, głównie o tematyce ekonomicznej. Przedmioty, z których pracuję w języku polskim (zarówno magisterskie, jak i licencjackie):


- zarządzanie przedsiębiorstwem;

- marketing;

- turystyka (hotelarstwo, restauracje, biznes turystyczny);

- logistyka;

- ekonomika i finanse biznesu;

- regulacje rządowe;

makroekonomia;

- politologia;
- teoria rządu i praw;
- stosunki międzynarodowe.


Przykłady wykonanych prac:

1) Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 r);

2) Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie (2018 r);

3) Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"  (2019 r)

4) Zarządzanie (menedżment) w sporcie (2020 r)


GWARANCJE, KTÓRE UDZIELAM KLIENTOWI:


1) Pracę wykonuję w częściach: najpierw opracowuję i przesyłam plan za darmo, następnie uzgadniasz z kuratorem (nauczycielem) i przesyłam uzgodniony lub zmodyfikowany plan do mnie;

2) po uzgodnieniu płacisz część (połowę kosztu pierwszego rozdziału lub całego pierwszego rozdziału), a ja to robię i wysyłam do Ciebie.

3) gwarantuję, że praca przejdzie przez antyplagiat, ponieważ od razu piszę niepowtarzalne teksty (dlatego cena nie jest mała).

4) korekta pracy jest płatna, ale trzeba zapłacić tylko raz (np. praca kosztuje 300 euro, w tym 100 euro za rozdział, korekta za rozdział będzie kosztować dodatkowe 50 euro; ale jeśli nie ma korekty (w większości przypadków nie są proszeni - są lojalni wobec studentów zagranicznych) - nie trzeba dopłacać za korektę.

5) raport i prezentacja do obrony pracy, dodatkowe dokumenty nie są wliczone w cenę i należy je zamówić osobno.

6) nie gwarantuję, że będę pisać perfekcyjnie pod względem językowym - polski nie jest moim językiem ojczystym, ale skoro mieszkam tu od 2015 roku, to w tym czasie normalnie się go nauczyłem i podałem przykłady wykonanej pracy powyżej (jeśli coś jest potrzebne trochę popraw gramatykę - możesz to zrobić sam). Tak, a stosunek do studentów zagranicznych jest lojalny i zazwyczaj nie dochodzą oni do sedna gramatyki i frazeologii, nie miałem tego w praktyce.


Moje kontakty:

Alex Bezugly, autor prac

Telefony:

+48 (22) 390-62-80 (Polska)

+380-91-481-96-23 (Ukraina)

+375-259-449-751 (Białoruś)

 

VIBER / Telegram +372-82-770-879@AlexBezugly

WhatsApp+371-28-159-919

E-mail alex@refcom.info 


WKONTAKTE https://vk.com/bezuglyj


Artykuł w języku rosyjskim