Перевести страницу

Наши статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Хто пише дипломні, магістерські та курсові польською мовою?

Останні роки все більше студентів навчається за кордоном. Це стосується і українських студентів, і білоруських студентів, і студентів-росіян, казахів і т.п. Якщо навчання в балтійських країнах (Естонія, Латвія, Литва) ще передбачає можливість навчання російською (там з цим проблем немає), то навчання в такій країні як Польща цього, звичайно, не передбачає (Польща ніколи не була частиною СРСР, і російська там завжди був іноземним, не дивлячись на те, що багато поляків вивчали його в школі до кінця 80-х).


У Польщі освіта зараз одна з кращих в Східній Європі. Воно котирується і в Європі в цілому. Виші там не в приклад російських, українських або казахстанських - набагато більш якісно готують фахівців, не халтурять, що не халява. І це дуже добре. Однак, щоб там вчитися, мову треба знати. Вивчити розмовну польську, якщо володієш російською чи українською, білоруською - без проблеми. Багато подібностей (мови слов'янські), відмінні одне від одного, в цілому близька один до одного граматика (не як китайський вчити, і навіть не як німецький). 


Однак, проблема може стояти гостріше: написання курсових і дипломних польською мовою. Якщо мовою в повній мірі не володієте - я б не став використовувати гугл-перекладач (на український він переводить більш-менш, хоч з помилками, тут же можна нахапати різних ляпів). Крім просто знання мови тут треба знати спеціальні терміни, скорочення та інші важливі речі.


Звичайно, якщо Ви не носій мови, то ніхто не буде Вас лаяти сильно строго за менш суттєві помилки (ніде так не роблять), головне - щоб в цілому було написано грамотно і зрозуміло. Якщо можете так - вважайте, що вже роботу напишете самостійно.


А якщо не можете? Можу допомогти я. Я - автор з 20-річним стажем в цій сфері (написання дипломних, магістерських, курсових робіт з економіки, фінансів, менеджменту, політології, держуправління, міжнародних відносин). Я роблю роботи польською мовою за цими напрямками. Так, мова для мене не рідна, я теж не її носій, але вивчив, писав уже писав цією мовою роботи, і все проходило нормально. Якщо хочете - можете самі подивитися моє портфоліо та і переглянути роботи польською мовою. Я не можу сказати, що все пишу ідеально без помилок, як філолог і фахівець з польської мови (зрозуміло, що це не так). Але то що знаю мову, перекладаю сам і намагаюся писати все грамотно і в тему - це точно. 


Скільки коштує написання роботи польською? З огляду на те, що це додаткові складності (була б російською або українською - було б дешевше), то:

- магістерська коштує близько 350 євро виконання плюс 175 євро доопрацювання

- бакалаврська коштує близько 300 євро виконання плюс 150 євро доопрацювання

- курсова коштує від 100 євро


ПРО МЕНЕ ДОКЛАДНО:

Всі гарантії - за посиланням www.refcom.info/garantii 

Повна інформація про мене - www.refcom.info/alex 


Зі мною зв'язатися досить легко:

+48 (22) 209-54-01 (з Польщі)

+380 (94) 710-03-13 (з України)


VIBER / Telegram 

+ 372-82-770-879


WhatsApp:

+ 371-66-104-787  або

+ 380-94-710-03-13


ПОШТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE https://vk.com/bezuglyj


Skype - bezuglyЯ ще раз хочу уточнити, що сам роблю роботи польською мовою, в основному, з економічних дисциплін. Предмети, за якими я роблю роботи польською (і магістерські, і бакалаврські):

менеджмент;

маркетинг;

сервіс і туризм (готельна справа, ресторани, туристичний бізнес);

логістика;

економіка і фінанси підприємства;

державне регулювання.


Типи робіт:  praca licencjacka ,  praca magisterska , praca kursowa , praca semesrtralna


Приклади виконаних робіт :

1)  Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 рік);

2)  Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie  (2018 рік);

3)  Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"   (2019 рік)


Але не роблю я роботи польською по праву, занадто складні теми з економіки (не тому що не можу - просто з мовою можуть бути проблеми, зі знанням термінів), не роблю також психологію, педагогіку, медицину, програмування і інше то, в чому сам не розбираюся. 


Однак, я можу порекомендувати звернутися Вам на біржі авторів, щоб замовити роботу безпосередньо без посередників у автора як на польському, так і на англійській мові, для цього просто перейдіть за цим посиланням і виберіть самі, де знайти авторів. Або я можу порадити їх сам, якщо знаю.


Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврськіх робіт и магістерськіх дисертацій на замовлення польською мовою.

Кто пишет дипломные, магистерские и курсовые на польском языке?

Статья обновлена в июле 2020 г.


Последние годы все больше студентов учится за рубежом. Это касается и украинских студентов, и белорусских студентов, и студентов-россиян, казахстанцев и т.п. Если учеба в балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва) еще предполагает возможность обучения на русском (там с этим проблем нет), то учеба в такой стране как Польша этого, конечно, не предполагает (Польша никогда не была частью СССР, и русский там всегда был иностранным, несмотря на то, что многие поляки изучали его в школе до конца 80-х).


В Польше образование сейчас одно из лучших в Восточной Европе. Оно котируется и в Европе в целом. Вузы там не в пример российских, украинских или казахстанских - гораздо более качественно готовят специалистов, не халтурят, не халявят. И это очень хорошо. Однако, чтобы там учиться, язык надо знать. Выучить разговорный польский, если владеешь русским или украинским, белорусским - без проблемы. Много сходств (языки славянские), похожих слов, в целом близкая друг к другу грамматика (не как китайский учить, и даже не как немецкий). 


Однако, проблема может стоять острее: написание курсовых и дипломных на польском языке. Если языком в полной мере не владеете - я бы не стал использовать гугл-переводчик (на украинский он переводит более-менее, хоть с ошибками, тут же можно нахватать разных ляпов). Помимо просто знания языка здесь надо знать специальные термины, сокращения и прочие важные вещи.


Конечно, если Вы не носитель языка, то никто не будет Вас ругать сильно строго за не столь существенные ошибки (нигде так не делают), главное - чтобы в целом было написано грамотно и понятно. Если можете так - считайте, что уже работу напишете самостоятельно.


А если не можете? Могу помочь я. Я - автор с 20-летним стажем в этой сфере (написание дипломных, магистерских, курсовых работ по экономике, финансам, менеджменту, политологии, госуправлению, международным отношениям). Я делаю работы на польском языке по этим направлениям. Да, язык для меня не родной, я тоже не его носитель, но выучил, писал уже на нем работы, и всё проходило нормально. Если хотите - можете сами посмотреть моё портфолио и увидель работу на польском. Я не могу сказать, что всё пишу идеально без ошибок, как филолог и специалист по польскому языку (понятно, что это не так). Но то что знаю язык, перевожу сам и стараюсь писать всё грамотно и в тему - это точно. 


Сколько стоит написание работы на польском языке? Учиытвая то, что это дополнительные сложности (была бы на русском или украинском - было бы дешевле), то:

- магистерская стоит около 350 евро выполнение плюс 175 евро доработка

- бакалаврская стоит около 300 евро выполнение плюс 150 евро доработка

- курсовая стоит от 100 евро


ОБО МНЕ ПОДРОБНО:

Все гарантии - по ссылке www.refcom.info/garantii 

Полная информация обо мне - www.refcom.info/alex 


Со мной связаться достаточно легко:

+48 (22) 209-54-01 (из Польши)

+380 (94) 710-03-13 (из Украины)


VIBER

+372-82-770-879 (и Telegram)

+375-25-944-97-51


WhatsApp:

+371-66-104-787 или

+380-94-710-03-13

+375-25-944-97-51

https://wa.me/380947100313


ПОЧТА alex@refcom.info 

VKONTAKTE

https://vk.com/bezuglyj


Skype - bezuglyЯ еще раз хочу уточнить, что сам делаю работы на польском, в основном, по экономическому направлению. Предметы, по которым я делаю работы на польском языке (и магистерские, и бакалаврские):

- менеджмент;

- маркетинг;

- сервис и туризм (гостиничное дело, рестораны, туристический бизнес);

- логистика;

- экономика и финансы предприятия;

- государственное регулирование.


Типы работ: praca licencjackapraca magisterska, praca kursowa, praca semesrtralna


Примеры выполненных работ:


1) Rozwój gospodarki rosyjskiej (2017 год);

2) Działalność sanatorium *** w *** na Ukrainie (2018 год);

3) Zarządzanie projektami w marketingu na przykładzie firmy "Belshina"  (2019 год)

4) Zarządzanie (menedżment) w sporcie (2020 год)


ГАРАНТИИ ПО ДИПЛОМНЫМ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ:


1) я выполняю работу по частям: сначала бесплатно составляю и высылаю Вам план, потом Вы его согласовываете с куратором (преподавателем), и согласованный или изменённый план высылаете мне;

2) после согласования оплачиваете часть (половину стоимости первой главы или за всю первую главу) и я ее делаю и отправляю Вам.

3) я гарантирую, что работа пройдёт антиплагиат, поскольку сразу пишу уникальные тексты (именно поэтому цена не маленькая).

4) доработка дипломной платная, но платить надо только один раз (например, дипломная стоит 300 евро, в том числе, 100 евро за главу, доработка за главу будет стоить дополнительно 50 евро; но если доработки нет (в большинстве случаев их и не просят - к иностранным студентам относятся лояльно) - за доработку доплачивать не надо.

5) доклад и презентация к защите, дополнительные документы - не входят в стоимость и заказываются отдельно.

6) я не гарантирую, что напишу Вам работу идеально с точки зрения языка - польский для меня не родной, но поскольку живу тут с 2015 года - за это время нормально его выучил, и примеры выполненных работ  привёл выше (уж если что-то надо по грамматике немного поправить - это Вы можете сделать и сами). Да и отношение к иностранным студентам лояльное, и обычно до грамматики и фразеологии сильно не "докапываются", у меня на практике такого не было.


ОПЛАТА - по частям авансом. Оплата возможна на PayPal или с любой карты через сайт (способы здесь). Я не принимаю оплату на личный счет в польском банке.


Я НЕ делаю работы на польском по праву, слишком сложные темы по экономике (не потому что не могу - просто с языком могут быть проблемы, со знанием терминов), не делаю также психологию, педагогику, медицину, программирование и прочее то, в чём сам не разбираюсь. 


Однако, я могу порекомендовать обратиться Вам на биржи авторов, чтобы заказать работу напрямую без посредников у автора как на польском, так и на английском языке, для этого просто перейдите по этой ссылке и выберите сами, где найти авторов. Либо я могу посоветовать их сам, если знаю.Zamówić pracę licencjacką w języku polskim, po polsku. Zamówić pracę magisterską w języku polskim, po polsku. Pisanie prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Написання бакалаврських робіт і магістерських дисертацій на замовлення польською мовою.
Конструктор сайтов
Nethouse